Статистика - Резултати първо полувреме / краен резултат

Вижте резултатите от първото полувреме и крайния резултат на всички мачове за даден отбор - 11, 1X, 12, 21, 2X, 22, X1, XX, X2. Посочете върху зеленото кръгче за повече информация.

123456789101112131415161718192021222324252627282930
ЦСКА 1948X11X2X221122X1X11111X1X2
ЦСКА111XX111X1X122X1X111
Лудогорец22X12X11X2X21122XXX1
ЛокомотивX1X1X1X2X1XXX1X1X211X2
Черно мореX2X1X1221112X2XXX11121
ЛокомотивX21X1XX122XXX11121X122X1
ЛевскиX111X1112211X1X122
Арда11X12211X122X2X111XXXX11
СлавияX2X12222X1X121X11111
БероеX1X11X1122XX11X111111122
БотевX111XXX21111X122X1222221
БотевX21122X1XX1211X1111111
Септември2222XX1122X11111XXX2X1XX
ПиринX11X2X22X111X2XXX1XX2211
ХебърX222X122X22211XX11X12211
СпартакX2112X11X211X211221111XX
123456789101112131415161718192021222324252627282930
ЦСКА 1948ДГДГДГДГДГДГ
ЦСКАДГДДДДГДГД
ЛудогорецГДГДГГДГДГ
ЛокомотивДГДГДГГДГДД
Черно мореГДГГДГДГДГД
ЛокомотивДДГДГДГДГДГД
ЛевскиГДДДГДГДГ
АрдаГДГДГДГДГДГД
СлавияГГГГДГДГДГ
БероеДГДГДДГДГДГД
БотевГДГДГДГДГДГГ
БотевДГДГГДДГДГД
СептемвриДГДГДГДГДДГД
ПиринГДГДГГДГДГДГ
ХебърГДГДГДГДГГДГ
СпартакДГДГДГДГДГДГ