Статистика - Резултати първо полувреме / краен резултат

Вижте резултатите от първото полувреме и крайния резултат на всички мачове за даден отбор - 11, 1X, 12, 21, 2X, 22, X1, XX, X2. Посочете върху зеленото кръгче за повече информация.

123456789101112131415161718192021222324252627282930
Лудогорец1111X22211X111X21X121X2211XX111122X211X21122112211X2X1X211
Черно море2X11X2X122X11XX2112X11XX2XX1X1X1XX11X21111X11111X1XX111111
ЦСКАXX11X2XX11221X22X12211222X12XX11X2X1XXX211X111121122X2X2X2
Локомотив2XX21111X2X1221122X11X222X22XXXXX11111X1X212X1X122X2X211XX
ЛевскиX2X21111X1X1XXX12XX122222XX1X1X11X2X11222211X2XXX211X1X211
ЦСКА 1948X21122XXX11122X2X12XXXX2X1XXXXX1X1112222XX2X1112X1X2XXXXX1
Крумовград1111X211X11211112X1122XX11XX1111X2111122X122X1XX1XXX11XXXX
Ботев2XX2XX22X112X2111X221111X12211XX1XX1X2X1X1X11X2211XX22XX11
Арда2X11222211X1XX221111221111XXXXX1X111X2X2X211XXX2X1XX111111
Славия22X1X2XX2211221122X1222X11X1111111X2XX11112X1X122211XX1111
БероеX211X111XX11112211X1XX11X222X1XXX11111XX112211111XX22211XX
ХебърXX11X1XXX12222X1X2111XXXX2X11111XX1122X12212X21XX111111111
ПиринX211XX11X2X1X222X211222X1112X1XXX1X11XX12222XX1X1XX1XXX2X2
ЛокомотивX1X2111111221122221211XXX2XX1122X12X1XX22222X21211221111X1
БотевX1X11122X122X2X211X11XX21122X12211111122112211X21X11XXXX11
Етър2211X2X1XX11X22222X12211X2XXX11122X1X2XXXXX1X2X1X2X11111XX
123456789101112131415161718192021222324252627282930
ЛудогорецГДГГДГДГДГДГДГДДГДДГДГДГДГДГД
Черно мореГДГДГДГГДГДГДГДДГДГДГДДГДГДГД
ЦСКАГДГДГГДГДГДГДГДДГДГДДГДГДГДГД
ЛокомотивДГДДГДГДГДГДГДГГДГГДГДГДГДГДГ
ЛевскиДГДГДДГДГДГДГДГГДГДГГДГДГДГДГ
ЦСКА 1948ГДГДГДГДГДГГДГДДГДГДГДГДГДДГД
КрумовградДГДГДГДГДГДГДДГГДГДГДГДГДГДГГ
БотевГДГДГДГДГДГДГГДДГДГДГДГДГДГДД
АрдаДГДГДГДГДДГДГДГГДГДГДГДГГДГДГ
СлавияГГДГДГДГДГДГДГДДДГДГДГДГДГДГД
БероеГДГДГДГДГГДГДГДДГДГДГДГДДГДГД
ХебърДГДГДГДГДГДДГДГГДГДГДГДГДГГДГ
ПиринДГДГДГДДГДГДГДГГДГДГДГГДГДГДГ
ЛокомотивДДГДГДГДГДГДГДГГГДГДГДГДГДГДГ
БотевГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГ
ЕтърДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГДГД