Статистика - Резултати първо полувреме / краен резултат

Вижте резултатите от първото полувреме и крайния резултат на всички мачове за даден отбор - 11, 1X, 12, 21, 2X, 22, X1, XX, X2. Посочете върху зеленото кръгче за повече информация.

123456789101112131415161718192021222324252627282930
ЦСКА111XX111X2X122X122X1X11111112222XXX2
Лудогорец22X12X1122XXX2X21122XXX111X2X1X122XX
ЦСКА 1948X11X2X221122X1X11111X1X2XX112XXX21XX
ЛокомотивX1X1X1X2X1XX22X1X1X211X2X2111XXX2222
СлавияX2X111222222X1X121X1111111112X2X1112
ЛевскиX11111XXX1XX112211X1X12211XX1XXX2X12
Черно мореX2X1X1XX221112X2XXX11121XX1XXX1111X2
ЛокомотивX21X1XX122XXX11121X122X1X1X12X11XXX2
Арда11X12211X122X2X111XXXX11XX1X2X22X121
БотевX21122X1X2XX1211X11111111111X1221121
БероеX1X11X1122XX11X111111122XXX2XX11X1X2
БотевX111XXX21111X122X1222221XXX1221111XX
Септември2222XX1122X11111XXX2X1XX11XX22X12XXX
ПиринX11X2X22X111X2XXX1XX2211XX1122XX2111
ХебърX222X122X22211XX11X12211X111XX222X22
СпартакX2112X11X211X211221111XXX211XX2X2X11
123456789101112131415161718192021222324252627282930
ЦСКАДГДДГДГДГДГДГДГГДГ
ЛудогорецГДГДГДГГДГДГДГДДГД
ЦСКА 1948ДГДГДГДГДГДГДДГГДГ
ЛокомотивДГДГДГДГДГДДГДГГДГ
СлавияГГДГДГДГДГДГДГДДДГ
ЛевскиГДГГДГДГДГДГДГДДГД
Черно мореГДГДГДГДГДГДГДГДГД
ЛокомотивДДГДГДГДГДГДГДГГГД
АрдаГДГДГДГДГДГДГГДДГД
БотевДГДГДГДДГДГДГДГГДГ
БероеДГДГДДГДГДГДГДГГДГ
БотевГДГДГДГДГДГГДГДДГД
СептемвриДГДГДГДГДДГДГДГГДГ
ПиринГДГДГГДГДГДГДГДДГД
ХебърГДГДГДГДГГДГДГДДГД
СпартакДГДГДГДГДГДГДГДГДГ